Czarter łodzi – najczęściej zadawane pytania

Od czego należy rozpocząć przygotowania do rejsu na jachcie czarterowym?

Przygotowania do rejsu na jachcie czarterowym należy rozpocząć od wyboru jednostki spełniającej nasze wymagania. Niezbędne jest sprawdzenie podstawowych danych technicznych oraz zapoznanie się z ramowymi warunkami czarteru i cennikiem. Wszelkie informacje praktyczne dotyczące wyjazdu do Chorwacji można uzyskać w siedzibie Eco Marine lub drogą mailową po uprzednim złożeniu zapytania.

Ile osób może płynąć jachtem?

Maksymalna liczba osób na pokładzie różni się w zależności od jednostki. Najmniejsze jachty mają 2 kabiny i mieszczą od 4 do 6 osób, z kolei na największych jednostkach może płynąć nawet 13 osób.
W ofercie Eco Marine znajdują się jachty o maksymalnej liczbie osób wynoszącej 10 lub 11 osób. Wszyscy uczestnicy rejsu muszą być wpisani na listę załogi. Nie jest możliwe zaokrętowanie liczby większej niż wynika to z dowodu rejestracyjnego jachtu. Dzieci – bez względu na wiek – również wliczane są do tego limitu.

Jakie uprawnienia są potrzebne do samodzielnego wyczarterowania jachtu?

Polakom czarterującym jacht w kraju należącym do Unii Europejskiej wystarczy polski patent, adekwatny do wielkości czarterowanego jachtu (jachtowy sternik morski). Na terenie Chorwacji dodatkowo wymagane jest świadectwo operatora SRC (łączności bliskiego zasięgu).
W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności posiadanych kwalifikacji z wymogami, jakie konieczne są na terenie np. Chorwacji, wystarczy skontaktować się z Eco Marine, przesyłając odpowiednie zapytanie oraz skany patentów. Osoba bez odpowiednich uprawnień także może wyczarterować jacht. Wówczas można skorzystać z usług skippera.

Czy osoba bez odpowiednich uprawnień może wyczarterować jacht?

Oczywiście, jednak należy wówczas skorzystać z usług skippera.

Czy dla wyczarterowania jachtu niezbędne jest wpłacenie kaucji?

Wpłacenie kaucji jest konieczne, jednak w przypadku oddania jachtu po czarterze w stanie niepogorszonym jest ona zwracana w całości. Ponadto, w sytuacji wystąpienia strat wynikłych ze zwykłego zużycia, Armator nie może potrącać z kaucji żadnej kwoty.
Kaucja wpłacana jest przed czarterem gotówką lub poprzez blokadę środków na karcie kredytowej na poczet ewentualnych szkód zaistniałych w czasie czarteru. Czarterujący odpowiada za straty powstałe na jachcie wyłącznie do wysokości tej kwoty, a jeśli wartość zniszczeń jest wyższa, strata pokrywana jest z ubezpieczenia jachtu.

Jakie są dodatkowe koszty związane z utrzymaniem jachtu podczas czarteru?

Do kosztów dodatkowych należy zaliczyć zakup paliwa. Jachty przekazywane do czarteru są w pełni zatankowane, w związku z czym konieczne jest ich zwrócenie również z pełnymi zbiornikami paliwa. Ponadto, czarterujący we własnym zakresie pokrywa opłaty związane z tankowaniem wody, opłaty portowe oraz za postój na boi.
Na wyczarterowany jacht można zabrać zwierzę domowe (psa lub kota), jednak wiąże się to także z dodatkową opłatą w wysokości 50 euro.

Czy na wyczarterowany jacht można zabrać zwierzę domowe (psa lub kota)?

Oczywiście, jednak wiąże się to z dodatkową opłatą w wysokości 50 EUR.

Czy na jachcie dostępne jest źródło prądu elektrycznego?

Każdy jacht wyposażony jest w instalację na 12 V. Prąd o napięciu 220 V jest dostępny po podłączeniu łodzi do instalacji na brzegu w marinie. Dostęp do 220 V na jachcie będącym poza mariną umożliwia inwerter lub agregat prądotwórczy, będące na wyposażeniu niektórych większych jednostek czarterowych.

Jak wygląda procedura odbioru jachtu na początku czarteru?

Należy zapoznać się z wszelkimi systemami znajdującymi się na jachcie, sprawdzić zgodność wyposażenia z listą oraz dostępność odpowiednich map. Ponadto, niezbędne jest skontrolowanie dziobu, rufy, burty, słupków relingu, mocowań łańcucha kotwicznego do kadłuba, a także sprawdzenie stanu silnika, sworzni mocujących balast do kadłuba, żagli itp. W przypadku spostrzeżenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków w wyposażeniu, należy natychmiast zgłosić je Armatorowi. Jeżeli uszkodzenie nie zagraża bezpiecznej żegludze (np. uszkodzony żelkot na kadłubie), można odebrać jacht, wpisując zauważone uszkodzenie do protokołu przejęcia. W przypadku braków w wyposażeniu należy poprosić o ich uzupełnienie.

Czy podczas rejsu należy tankować jacht?

Tak. Jachty przekazywane do czarteru są w pełni zatankowane, w związku z czym konieczne jest ich zwrócenie również z pełnymi zbiornikami paliwa.

Jak postępować podczas awarii jachtu?

W przypadku wystąpienia awarii podczas czarteru należy:
- określić prawdopodobną przyczynę awarii;
- możliwie najszybciej zgłosić awarię Armatorowi (kontaktowe numery telefoniczne powinny znajdować się razem z dokumentami łodzi ekskluzywnej ;
- powstrzymać się od podejmowania samodzielnych prób usunięcia awarii (o ile nie jest to konieczne), w szczególności bez konsultacji z armatorem;
- w miarę możliwości zapobiec powiększeniu się szkody;
- postępować zgodnie z wskazówkami armatora.
Samodzielne zlecenie naprawy lub zakup niezbędnych części możliwe są po uprzednim uzgodnieniu z armatorem. Rozliczenie poniesionych kosztów następuje po czarterze na podstawie przedstawionej faktury.